Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Irodalmi korstílusok

2008.01.20
Korstílusok az Irodalomban
 
  1. Antikvitás i.e. VIII. sz.(Illiász, az első lejegyzett eposz)- II. sz. (Kereszténység kialakulása)

            Antromorf: emberiesített.

            Homomenzura: ember a mérték

 
  1. Középkor II. sz. – XIII. sz.
Memento Mori: emlékezz a halálra

Ø      II. sz. – V. sz.

      Kora középkor
      Kanonizáció: szentesítés

Ø      V. sz. – VIII. sz.

      Átmenet ->Arabok, gótok, stb…

Ø      VIII. sz. – XIII. sz.

      Lovagkor, keresztes hadjáratok
      Trubadúr, lovagregény
                     
  1. Reneszánsz XIII. sz. – XVI. sz.

Korstílus: egy adott időszakban minden művészeti ágra azonos stílusjegyek jellemzőek.

Stílusirányzat: egy, vagy több művészeti ágra jellemző jegyek.

Jellemzők:

Ø      szimmetria, áttekinthetőség

Ø      antikvitás

Ø      emberközpontúság: humanista-> legmélyebb antik műveltség ismerete

Ø      szerelem (testi is)

Ø      betegség, halálfélelem

Ø      természet imádata

Ø      műveltség

Reformáció: az Egyház megújítására irányuló mozgalom.

 
  1. Barokk XVI. sz. – XVII. sz.

Ø      túlzások

Ø      mozgalmasság

Ø      túldíszítettség

Ø      monumentalitás

Ø      Isten felé törekvés

Ø      vallásos téma

Ø     barokk realizmus: részletezés

Ø      barokk paradoxon: hihetetlen ellentét

Ø      látvány, látomás

Ø      fény- árnyék, ég- föld

 
  1. Felvilágosodás kora XVII. sz. – XVIII. sz.

Ideológia, a hatalomra törő polgárság eszmerendszere.

Egyház ellen, feudalizmus ellen: „Szabadság, testvériség!”

Ø      klasszicizmus

Ø      szentimentalizmus

Ø      rokokó

Ø      népiesség

Ø      hellenika (Hölderlin, Berzsenyi)

 
Klasszicizmus:
Római társadalmi osztály.
Antikvitás, reneszánsz.

Ø      mértékletesség, „arany középszer” (Horatius)

Ø      személy a háttérbe szorul

Ø      sokáig „ülni” a műveken

Ø      túlszabályozott

Ø      eredetiség nem számít

Ø      az antik műveket magasabb rendűeknek tekintették

Ø      óda (pátosz, emelkedettség), epigramma, tragédia

Ø      hármas egység: egy cselekmény, egy helyszín, egy idő (36 óra). Arisztotelész mondta ki, de még akkor nem volt szabály, Boileau tette szabállyá a „Költészettan” című versében.

         
Szentimentalizmus:

Ø      romantika előfutára

Ø      tehetetlen, önsajnáló

Ø      kitaszított

Ø      természet szeretet

Ø      érzelmi szabadság

 
Rokokó:

Ø      könnyedség

Ø      életvidámság

Ø      miniaturizálás

Ø      légies, játékos

Ø      zenei

Ø      dal, pásztorjáték

 

                 Népiesség:

Ø      egyszerű szerkezet

Ø      népies stílus

Ø      virág motívum

 

6.   Romantika XIX. sz.

Ø           eredetiség, tehetség

Ø           hiperbola: romantikus túlzókép, mértéktelen érzelmek, szenvedélyesség

Ø           ellenpontozás, jellemkontraszt

Ø           misztikum, fantasztikum

Ø           középkort kedveli, romkultusz

Ø            este, orientalizmus (keletkultusz), nemzetcentrikus (közép és kelet Európa), vátesz szerep, kevert műnem/ műfaj (elbeszélő költemény, verses regény, ballada), zsenikultusz

Ø            erős zeneiség, festőiség, látomások

Ø            1907. Az avangard, a romantika és a realizmus egymás mellett párhuzamosan éltek

 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

semmi

(adri, 2009.12.08 13:10)

jó az oldal

spongyiebrike@freemail.hu

(MIhalik Anna, 2008.05.21 14:22)

KOszi a segitseget....sokat tettetek ertem ....szlovakiai magyar vagyok...s jovohéten szóbelizek magyarbol....